Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής (ΠΟΣ) αποτελεί την συχνότερη συγγενή (εκ γενετής) αιτία απόφραξης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. H ΠΟΣ είναι το σημείο σύνδεσης του ουρητήρα με τη νεφρική πύελο. Η απόφραξή της εμποδίζει την δίοδο των ούρων από τον νεφρό στον ουρητήρα, με συνέπεια την διάταση της πυέλου, αύξηση της ενδονεφρικής πίεσης και έτσι προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Η στένωση της ΠΟΣ μπορεί να είναι συγγενούς (εκ γενετής) αιτιολογίας ή αποτέλεσμα κάποιας άλλης παθολογίας, όπως συμφύσεων, έκτοπου αγγείου, προηγούμενων επεμβάσεων κ.ά.

Παρόλο που είναι συγγενής ανωμαλία μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά σε οποιαδήποτε ηλικία ή να ανακαλυφθεί σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία)

Στους ενηλίκους μπορεί να εκδηλωθεί με νεφρικό πόνο ή κωλικό καθώς και με συμπτωματολογία ουρολοίμωξης (πόνο, πυρετό, αιματουρία).

Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα και χωρίς έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν απαιτείται άμεση θεραπεία, παρά τακτική παρακολούθηση με κατάλληλες εξετάσεις.

stenosi_pyeloouritirikis_symvolis
stenosi_pyeloouritirikis_symvolis_xeirourgeio

Χειρουργείο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Η θεραπεία της στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι χειρουργική ονομάζεται πυελοπλαστική και ενδείκνυται όταν υπάρχουν συμπτώματα, ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας ή επιπλοκές όπως λιθίαση ή ουρολοιμώξεις. Η χειρουργική επέμβαση έχει σαν στόχο την αποκατάσταση της ΠΟΣ και επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος και τη δημιουργία νέας αναστόμωσης της πυέλου με τον ουρητήρα (πυελοπλαστική). Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά, δηλαδή με μεγάλη τομή στη περιοχή του νεφρού, με λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική και ρομποτική τεχνική.